Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 05-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete “Grb Grada Bjelovara”
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalneinfrastrukture za 2011. godinu
 5. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2011.
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2011. godinu
 8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2011. godinu
 9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2011. godinu
 10. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2011. godinu
 11. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2011. godinu
 12. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2011. godinu
 13. I Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu
 14. Odluka o I izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu
 16. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV
 17. Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara
 18. Odluka o pristupanju Grada Bjelovara trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Doline d.o.o. za usluge i proizvodnju
 19. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih studentskih kredita
 20. Odluka o sklapanju Sporazuma između Grada Bjelovara i Bjelovarsko-križevačke Biskupije
 21. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.
 22. Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Plan nabave radova, roba i usluga iz razdjela 1 – Predstavnička i izvršna tijela u 2011. godini
 2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Komunalcu d.o.o. na Prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga
 3. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
 4. Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara u 2011. godini
 5. Odluka o postupku davanja u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

TAJNIŠTVO

 • Ispravak

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content