Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 06-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
 2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu
 3. Odluka o utvrđivanju teksta VI dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o utvrđivanju teksta I dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o utvrđivanju teksta IX dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o održavanju teksta I dodatka Ugovoru o održavanju čistoće bjelovarskih ulica i trgova
 7. Odluka o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru
 8. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika gradova Europe o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2
 9. Zaključak o prihvaćanju Prostorno-programske studije rekreacijskog centra Mladost
 10. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Jugozapad
 11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sjever 2 – Izmjena i dopuna

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Izmjene Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara u 2011. godini
 2. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju lokacija i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje pokretne prodaje i određivanju mjesta za održavanje manifestacija, skupova i prezentacija

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content