Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 8-2019

Broj: 8/19.

Objava 19. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE

355. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara
356. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara
357. Odluka o II. izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara
358. Odluka o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar
359. Zaključak o podnesenom prigovoru na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar
360. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar
361. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
362. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
363. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu
364. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2020. godinu
365. Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2020. godinu
366. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu
367. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu
368. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2020. godinu
369. Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2020. godinu
370. Program javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Bjelovar, za 2020. godinu
371. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
372. Proračun Grada Bjelovara za 2020. godinu s projekcijama za 2021. – 2022.
373. Odluka o planu razvojnih programa za razdoblje 2020. – 2022. godine
374. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu
375. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2019. godini
376. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2020. godini
377. Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za 2019. godinu
378. Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2020. godini
379. Odluka o službenoj odori i iskaznici komunalnih redara
380. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2020. – 2022. godine
381. Plan davanja koncesija za 2020. godinu
382. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za 2020. godinu
383. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar
384. Odluka o oslobađanju Ministarstva pravosuđa od plaćanja naknade za sudjelovanje u osiguranju broja parkirališnih mjesta

AKTI GRADONAČELNIKA

102. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
103. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu postupaka dodjele stipendija Grada Bjelovara
104. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
105. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2020. godinu
106. Pravilnik o korištenju vozila za službene potrebe Grada Bjelovara
107. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe

PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BJELOVARU

– Program rada predstavnika češke nacionalne manjine za 2020. godinu
– Financijski plan predstavnika češke nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu

PREDSJEDNIK VIJEĆA SRPSKE NACIOANLNE MANJINE

– Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2020. godinu
– Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine za 2020. godinu

PREDSJEDNIK VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BJELOVARU

– Program rada za 2020. godinu Vijeća romske nacionalne manjine
– Financijski plan za 2020. godinu Vijeća romske nacionalne manjine Grada Bjelovara

PREDSJEDNIK VIJEĆA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

– Program rada Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2020. godinu
– Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2020. godinu

Privitci

  • 8-2019 File extension: pdf File size: 5 MB

Brzi izbornik Službenih glasnika

  • Broj

  • Godina

Back to top
Skip to content