Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja “Novi Borik – Lepirac”

Osnovom Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), (dalje:Zakon), Grad Bjelovar je pokrenuo proceduru stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenje “Novi Borik – Lepirac” (dalje: Plan).

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content