Studija prostornog razvoja Grada Bjelovara

Studija je sadržana u jednoj knjizi-elaboratu s tekstualnim i grafičkim dijelom.

U Studiji je izrađena analiza postojećeg stanja i smjernice za prostorni razvoj Grada Bjelovara do 2030. godine.

Studiju je prihvatilo Gradsko vijeće Zaključkom klasa : 350-01/16-01/3, ur.broj : 2103/01-02-17-43 od 14.3.2017. koji je objavljen u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, broj 1/17.

Privitci

Back to top
Skip to content