Upute o izmjenama i dopunama uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 12. i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/2016) i članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara (“Službeniglasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 3. sjednici održanoj dana 14. rujna 2021. godine donijelo je Upute o izmjenama i dopunama uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave (nabava robe, usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) i nabavi radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (bez PDV-a)).

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content