Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada, provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Bjelovara u 2019. godini

Privitci

Back to top
Skip to content