Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 15. lipnja 2021. godine u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, s početkom u 9,00 sati.

Privitci

Back to top
Skip to content