Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/21-01/21
URBROJ: 2103/01-21-9
BJELOVAR, 30. travnja 2021.

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

1. CENTAR DEMOKRATI
Nositeljica kandidacijske liste: DANIJELA HAJDINJAK PRIHIĆ

2. DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – STJEPAN RADIĆ – HSS – SR
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj kandidacijske liste: DAMIR BAJS

3. DEMOKRATSKI HSS – DHSS
Nositeljica kandidacijske liste: VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC

4. DOMOVINSKI POKRET – DP
Nositelj kandidacijske liste: DRAŽEN MEDVED

5. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
Nositelj kandidacijske liste: ZORAN BIŠĆAN

6. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
Nositelj kandidacijske liste: DARIO HREBAK

7. MOST
Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV KOZINA

8. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositeljica kandidacijske liste: ANTONETA ĐOKIĆ

 

PREDSJEDNICA
MARIJA TROGRLIĆ-BLAŽINIĆ

Privitci

Back to top