Zamjenik ministra Dražen Pros u radnoj posjeti gradu Bjelovaru i lokalnoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar Lora d.o.o.

Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara, Dražen Pros, zamjenik ministra poduzetništva i obrta i Adela Zobundžija, direktorica Poslovnog parka Bjelovar Lora d.o.o. -€“ potpisivanje Ugovora o provedbenim aktivnostima odobrenim za realizaciju u 2012. godini, 21. kolovoza 2012., prostor Lokalne razvojne agencije Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. FOTO: Ljiljana Balažin

U utorak, 21. kolovoza 2012. godine zamjenik ministra poduzetništva i obrta Dražen Pros sa suradnicom Vlatkom Mlakar, voditeljicom Odjela za poduzetničku infrastrukturu u Ministarstvu i Vanjom Posavac, zastupnicom u Hrvatskom saboru bio je u radnom posjetu gradu Bjelovaru i Lokalnoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Sastanku su nazočili Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara, Ante Topalović, zamjenik gradonačelnika, Sonja Novak, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, Saša Lukić zamjenik župana Bjelovarsko-bilogorske županije, Mladen Mohr, pročelnik odjela za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo BBŽ, te djelatnici Poslovnog parka Tatjana Badrov, voditeljica odjela za projekte LORA, Antonio Dinjar, voditelj Poduzetničkog inkubatora Bjelovar i Željko Roksandić, suradnik Odjela za poduzetničku infrastrukturu.

U ulozi domaćina sastanak je vodila direktorica Poslovnog parka Adela Zobundžija koja je prisutne upoznala s dosadašnjim radom i aktivnostima koje provodi Lokalna razvojna agencija Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. (osnivanje, razvoj, projekti, poticaji, potpora poduzetnicima, jačanje malog i srednjeg poduzetništva, povezivanje s ostalim institucijama/agencijama, itd.). Zamjenik ministra Dražen Pros je naglasio značaj ovog radnog sastanka čija je svrha upoznati se s radom svih agencija koje će u budućnosti imati puno veće ovlasti, ali i odgovornosti u svojim aktivnostima. Pohvalio je dosadašnji rad i napore gradske Razvojne agencije u razvoju poduzetničke klime na regionalnoj razini. Na kraju je prisutne upoznao s novim Zakonom o poticanju ulaganja koji je izuzetno značajan za poduzetnike, koji donosi bitne promjene i čija se primjena očekuje u listopadu ove godine.

Nakon radnog sastanka, uz prisustvo medija, potpisan je Ugovor s Lokalnom razvojnom agencijom Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. o provedbenim aktivnostima odobrenim za realizaciju u 2012. godini iz programa Poduzetnički impuls za koje je Agencija za daljnji razvoj i rad dobila 228.000,00 kuna. Direktorica Adela Zobundžija objasnila je na koje se projekte iznos planira utrošiti te napomenula da su isti sadržani i u Strategiji gospodarskog razvoja grada Bjelovara.

Zamjenik Pros je pak naglasio kako je iznos u potpunosti opravdan jer su sredstva dobivena na temelju posebnih kriterija pod šiframa te vjeruje kako će agencija kvalitetno i dalje odrađivati svoj posao jer, naglasio je: „Ulaže se u projekte i investicije koje transparentno mogu opravdati utrošena sredstva i pokazati na koji način će to doprinijeti mikro i makro okruženju tvrtke. Dakle, nagrađujemo odlikaše!’”. Također je naglasio kako je Bjelovar pozitivan primjer i ulaganja u zone te da će se i ove godine sredstva dodjeljivati za napredne, odnosno zone koje su zaživjele.

Gradonačelnik Antun Korušec je rekao da u Gradu Bjelovaru razvijaju dobru poduzetničku klimu te da investitori i poduzetnici u gradu nailaze na pozitivno poduzetničko okruženje, od komunalno opremljene infrastukture zona do rješavanja proceduralnih pitanja. Također je naglasio da Grad Bjelovar realizira strateške ciljeve i razvija gospodarstvo, a sve u skladu s temeljnim dokumentom, Strategijom gospodarskog razvoja grada Bjelovara. Naglasio je izuzetnu važnost potpisivanja Ugovora jer je to priznanje Agenciji za kvalitetan dosadašnji rad. Sredstva će omogućiti daljnji razvoj poduzetničkih projekata za koje i sam Grad Bjelovar daje podršku.

Radni posjet završen je obilaskom Poslovne zone Istok, koja je pozitivan primjer zajedničkog ulaganja Ministarstva i Grada Bjelovara u poduzetničku infrastrukturu. Delegacija je u Zoni posjetila tvrtku Parketi Sabljo d.o.o. i upoznala se s njihovim proizvodnim programom. Također je upriličen i susret s ostalim poduzetnicima iz Poslovne zone Istok. Na kraju su kratko obišli i Poslovnu zonu Novi borik-Lepirac, za koju je ove godine Grad Bjelovar, na javnom pozivu Ministarstva, zatražio sufinanciranje s namjenom proširenja izgradnje komunalne infrastrukture u zoni, a čija je obrada zahtjeva trenutno u tijeku.

Zaključak cjelokupnog radnog posjeta je da se samo kroz jasnu i strukturiranu suradnju Ministarstva i lokalnih zajednica, koju predstavljaju razvojne agencije i gradovi, mogu postići željeni rezultati u sferi poduzetničkog okruženja i poticanja investicijskog ciklusa.

Adela Zobundžija
FOTO: Ljiljana Balažin

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content