Grad Bjelovar stalno radi na boljitku grada, u što je, uz brojne poteze u gospodarstvu, uključeno i osuvremenjivanje grada i Gradske uprave. U skladu s tim, jedan od projekata, u koji je Grad ušao s Hrvatskom poštom, je izdavanje e-Računa. Ono uvelike smanjuje troškove, papirologiju i povećava učinkovitost u radu službenika i komunikaciji s građanima.

Ugovor o poslovnoj suradnji i uključenju u informacijski sustav e-Pošta za elektroničku razmjenu podataka gradonačelnik Dario Hrebak potpisao je s direktorom Društva HP Hrvatska pošta d.d. Ivanom Čulom u petak, 29. rujna 2017. Bjelovar je tako postao jedan od prvih gradova u Hrvatskoj koji ima takvu vrstu usluge, a kojom se inače mogu koristiti svi punoljetni domaći i strani građani.

Građani putem mobilne aplikacije e-Pošta mogu plaćati sve račune vezane uz Grad, a jednako tako svi nalozi koji idu iz Gradske uprave prema korisnicima, putem iste aplikacije mogu ići digitalnim putem. Kako bi građani ostvarili takvu uslugu, potrebno je u Poštanskom uredu potpisati pristupnicu za uslugu e-Pošta.

Izdavanje e-Računa samo je jedan dio cijeloga projekta informatizacije Gradske uprave i projekta „pametnog grada“ koji je u konačnici i cilj.

Korištenje ePošte

 

Funkcionalnosti aplikacije mPošta

Back to top
Skip to content