Vježba evakuacije i spašavanja u zgradi Gradske uprave Grada Bjelovara

Vježba evakuacije i spašavanja u zgradi Gradske uprave Grada Bjelovara, 21. studenoga 2012. FOTO: Dubravka Dragičević

U srijedu 21. studenoga 2012. godine u Gradskoj upravi Grada Bjelovara održana je vježba evakuacije i spašavanja “Požar 2012.”.

Bila je to praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja iz zgrade Grada Bjelovara te provjera osposobljenosti djelatnika za postupanje u slučaju kriznih situacija. Javna vatrogasna postrojba sudjelovala je u vježbi.

Vježba evakuacije i spašavanja u zgradi Gradske uprave Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević
Vježba evakuacije i spašavanja u zgradi Gradske uprave Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević

Grad Bjelovar dužan je, najmanje jednom u dvije godine, osigurati i organizirati evakuaciju i spašavanje osoba za slučaj iznenadnog događaja koji može ugroziti njihovu sigurnost i zdravlje i osposobiti osobe koje će provoditi evakuaciju (sukladno članku 60. Zakona o zaštiti na radnom mjestu, N.N. broj 59/96).

Vježba evakuacije i spašavanja u zgradi Gradske uprave Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević
Vježba evakuacije i spašavanja u zgradi Gradske uprave Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević

Nakon vježbe održana je sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Bjelovara. Stožer je na sjednici analizirao provedenu vježbu evakuacije Gradske uprave. Članovi su dobili informaciju o provedenoj smotri USAR tima civilne zaštite Grada Bjelovara. Razmatrali su prijedlog teksta dokumenta Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu koji će biti dostavljen Gradskom vijeću na usvajanje. Dobivene su smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu. Stožer je, također, razmatrao mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju. Stožer se osvrnuo i na provedeno osposobljavanje stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva Grada Bjelovara.

Ljiljana Balažin i Inka Ševerdija
FOTO: Dubravka Dragičević

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content