Malo i srednje poduzetništvo osnova je razvoja gospodarstva. Mali i srednji poduzetnici glavni su nositelji gospodarskog razvoja jer zapošljavaju značajan postotak radno aktivnog stanovništva i imaju važnu ulogu u ostvarivanju prihoda na području Grada Bjelovara. Pokretač su stvaranja inovacija te svojim utjecajem na ukupan gospodarski sektor pridonose jačanju konkurentnosti. Osim sektora proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda, koji su tradicionalno prisutni na ovom poljoprivrednom području, razvijat će se tercijarni sektor: turizam, trgovina, logistika, promet, kvartalne djelatnosti (obrazovanje i znanost) te kvintalne (informatičke djelatnosti) uz istovremeno adekvatno uključivanje horizontalnih politika: zaštite okoliša i jednakopravnosti pristupa.

Još 2008. godine Europska komisija prihvatila je Povelju za mala poduzeća te razvila načelo „prvo misli na malo“. Ovim strateškim dokumentom Europska komisija dala je središnju ulogu malim i srednjim poduzećima u Europskoj uniji i pozvala zemlje članice da maksimalno potiču razvoj malog poduzetništva.

Gotovo svi poticaji razvoju poduzetništva usmjereni su prema poticanju razvoja malih i srednjih poduzeća. Razlog tomu je što mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj i u Europskoj uniji u cjelini zapošljavaju većinu ljudi i generiraju najveći dio dodane vrijednosti. Veličina poduzeća izravno utječe na intenzitet i oblik poticaja koji su mu dostupni.

Grad Bjelovar potiče malo i srednje poduzetništvo kroz kreditnu liniju „Bjelovarski poduzetnik“ te kroz razne druge oblike potpora i subvencija (npr. subvencija zakupa poslovnog prostora u Tehnološkom inkubatoru za start up poduzetnike).

 

Back to top
Skip to content