Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Malo i srednje poduzetništvo osnova je razvoja gospodarstva. Mali i srednji poduzetnici glavni su nositelji gospodarskog razvoja jer zapošljavaju značajan postotak radno aktivnog stanovništva i imaju važnu ulogu u ostvarivanju prihoda na području Grada Bjelovara. Pokretač su stvaranja inovacija te svojim utjecajem na ukupan gospodarski sektor pridonose jačanju konkurentnosti. Osim sektora proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda, koji su tradicionalno prisutni na ovom poljoprivrednom području, razvijat će se tercijarni sektor: turizam, trgovina, logistika, promet, kvartalne djelatnosti (obrazovanje i znanost) te kvintalne (informatičke djelatnosti) uz istovremeno adekvatno uključivanje horizontalnih politika: zaštite okoliša i jednakopravnosti pristupa.

Još 2008. godine Europska komisija prihvatila je Povelju za mala poduzeća te razvila načelo „prvo misli na malo“.

Ovim strateškim dokumentom Europska komisija dala je središnju ulogu malim i srednjim poduzećima u Europskoj uniji i pozvala zemlje članice da maksimalno potiču razvoj malog poduzetništva.

Gotovo svi poticaji razvoju poduzetništva usmjereni su prema poticanju razvoja malih i srednjih poduzeća. Razlog tomu je što mala i srednja poduzeća bitno teže realiziraju financiranje projekata od velikih, a istovremeno i u Hrvatskoj i u Europskoj uniji u cjelini zapošljavaju većinu ljudi i generiraju najveći dio dodane vrijednosti. Veličina poduzeća izravno utječe na intenzitet i oblik poticaja koji su mu dostupni.

Grad Bjelovar potiče malo i srednje poduzetništvo kroz kreditnu linije te kroz subvencije.

Grad Bjelovar je u Proračunu za 2017. godinu osigurao poticajna financijska sredstva za potporu malom i srednjem poduzetništvu kroz potpore male vrijednosti u iznosu od 180.000,00 kuna te za subvenciju kamata iznos od 1.300.000,00 kn.

 

Back to top
Skip to content