ADRESA POVRŠINA BROJ
POSLOVNIH PROSTORA
POLOŽAJ BROJ SLOBODNIH PROSTORA
1 Antuna Branka Šimića 1b 2052,69 1 zgrada
2 Dimitrija Demetra 1 128,00 1 zgrada
3 Frana Supila 2 259,07 1 zgrada
4 Frana Supila 8 95,80 1 zgrada
5 Ivana Gundulića 1 424,03 5 zgrada
6 Ivana Gundulića 10 35,71 1 zgrada
7 Ivana Mažuranića 4 168,10 1 prizemlje
8 Ivana V. Trnskog 12 136,32 5 zgrada
9 Josipa Jurja Strossmayera 3 130,71 2 prizemlje
10 Matice Hrvatske 5 59,00 1 prizemlje
11 Šetalište Ivše Lebovića 34 140,00 1 zgrada
12 Tomaša Masaryka 8 688,06 25 zgrada 2, dvorišna zgrada – kat,
ulična zgrada – kat
13 Trg Eugena Kvaternika 2 239,09 5 prizemlje
14 Trg Eugena Kvaternika 4 435,00 1 zgrada
15 Trg Eugena Kvaternika 6 733,45 2 zgrada
16 Trg Eugena Kvaternika 7a 839,23 8 zgrada
17 Trg Eugena Kvaternika 11 1099,34 2 zgrada
18 Trg Stjepana Radića 2 b 74,40 1 prizemlje
19 Trg Stjepana Radića 11 a 92,86 1 prizemlje
20 Vladimira Nazora 3 69,60 1 prizemlje
21 Zagrebačka 1 109,10 1 zgrada
22 Ivana Viteza Trnskog 8e 490,00 1 zgrada
23 Andrije Mohorovičića 59,
Mjesni dom Stjepan Radić
210,34 2 zgrada
24 A. Stepinca 20a,
Mjesni dom Dr. Ante Starčević
75,35 1 zgrada
25 Mjesni dom Ciglena 13 237,55 2 prizemlje
26 Mjesni dom Galovac 99 324,04 1 prizemlje
27 Mjesni dom Gudovac 31 116,74 2 prizemlje
28 Mjesni dom Hrgovljani 231,41 1 kat
29 Janka Draškovića 8/1,
Mjesni dom A. G. Matoš
53,73 1 prizemlje
30 Mjesni dom Novoseljani 20,00 1 prizemlje
31 Patkovac 30 89,87 1 prizemlje
32 Mjesni dom Prgomelje 219 423,93 4 prizemlje
33 Mjesni dom Ban Josip Jelačić 313,65 1 kat
34 Mjesni dom Tomaš 35,00 1 prizemlje
35 Mjesni dom Veliko Korenovo 99,00 2 prizemlje 1, prizemlje
36 Visočina Matije Gupca 39 180,00 1 podrum  1, podrum
37 Trg hrvatskih branitelja 15 540,63 1 zgrada 1, zgrada
38 Trg Eugena Kvaternika 2 2319,71 1 zgrada
UKUPNO 13770,51 91

 Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara može se dobiti samo na temelju javnog natječaja kojeg na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora raspisuje Gradonačelnik. Natječaj se provodi licitacijom. Sudionici licitacije odmah znaju ishod licitacije kao i postignutu cijenu zakupa. Početna cijena zakupnine određuje se temeljem Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore („Službeni glasnik Grada Bjelovara” 1/16), a ovisi o vrsti djelatnosti, zoni i vrijednosti boda.

Back to top