Grad Bjelovar ima u vlasništvu i na upravljanju slijedeće stanove.

REDNI BROJ

ADRESA STANA

BROJ STANOVA U NAJMU

POVRŠINA

1.

A. Šenoe 15

1

29

2.

A. Trumbića 1

1

35

3.

A. Trumbića 1a

1

43,09

4.

Baranjska ulica 13

1

62,77

5.

Baranjska ulica 29

1

57

6.

Bedem ljubavi 1991. 3

5

240,62

7.

D. Demetra 2

1

33,97

8.

D. Demetra 3

7

292,91

9.

Dr. A. Starčevića 24

2

111,42

10.

Dr. A. Starčevića 5a

2

127,26

11.

Dragutina Grganića 43

1

86,86

12.

Đurđevačka cesta 159

4

287,76

13.

Franjevačka 13

3

139,47

14.

G. Ninskog 5

5

211,07

15.

G. Plavnice 11

1

103,53

16.

Galovac 313

1

45,33

17.

Galovac 91

1

111,41

18.

I.V.Trnskog 20

3

123,31

19.

J. Haulika 27a

1

24,68

20.

K. Frankopana 2a

1

54,93

21.

K. Frankopana 3a

1

53,2

22.

M. Bogovića 22/1

1

69,94

23.

Matice Hrvatske 1

1

30,73

24.

Matice Hrvatske 9

2

75,01

25.

Matije Gupca 39

1

67,89

26.

Naselje k. Petra Krešimira IV 15

1

33,53

27.

Naselje k. Zvonimira 2/II

2

78,4

28.

Novoseljanska 75

1

104,12

29.

P.B.Vene 128

2

190,43

30.

Put žrtvama u Lugu 17

3

178,78

31.

Radn. nas.Pr. I /12

1

115,25

32.

V. Frajtića 2

1

40,56

33.

V. Nazora 20

1

47,95

34.

V. Nazora 3

2

78,77

35.

Velike Sredice 100

8

389,15

36.

Matice hrvatske 14d

1

36,09

37.

J. J. Strossmayera 3

1

73,9

38.

Matice Hrvatske 11

1

36,15

39.

Matice Hrvatske 9

1

35,18

40.

V. Nazora 13

1

75

41.

Trg. S. Radića 9

4

140,37

42.

Izvorska 15

1

77,59

43.

Jurja Šuteja 6a

1

22,39

44.

Željka Markovića 36

1

108

Grad Bjelovar uredio je Odlukom o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/13, u daljnjem tekstu: Odluka) postupak dodjele stanova, utvrđivanje visine najamnine, prava i obveze najmodavca i najmoprimca, kao i druga pitanja vezana uz davanje stanova u najam.

Sukladno članku 8. Odluke stanovi se daju u najam podnositeljima zahtjeva po redoslijedu utvrđenom konačnom Listom reda prvenstva koja se donosi na razdoblje od četiri godine. Važeća Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam (KLASA: 371-02/14-01/57, URBROJ: 2103/01-01- 14-3) od 2. prosinca 2014. utvrđena je na razdoblje od četiri godine, a postupak utvrđivanja nove Liste započinje najkasnije četiri mjeseca prije isteka roka važenja postojeće Liste. Iznimno, izvan Liste reda prvenstva, stan se može dodijeliti u najam u slučajevima utvrđenim člankom 9. Odluke.

Back to top
Skip to content