Grad Bjelovar je u ožujku 2017. godine donio Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016.- 2020. godine. U njoj su, među ostalim, razrađeni razvojni ciljevi i to prema hijerarhiji, vizije, strateški ciljevi, prioriteti i mjere s jedne strane, sve do aktivnosti i projekata s određenim željenim ili namjeravanim razvojnim učincima s druge strane.

S izradom Strategije Grad Bjelovar počeo je u prosincu 2015. godine. Tada je imenovano Partnersko vijeće od 25 članova i tri radne skupine – za gospodarstvo, komunalne i društvene djelatnosti s udrugama koje zajedno imaju 104 člana. Riječ je o stručnjacima na različitim područjima, kao što su prerađivačka industrija, malo i srednje poduzetništvo, poljoprivreda, turizam, financije, graditeljstvo, infrastruktura, energetika, zaštita okoliša, komunalne djelatnosti, obrazovanje, zdravstvo, kultura, sport i udruge. Strategija je važan dokument koji može koristiti, ne samo Gradu Bjelovaru, već i svim tvrtkama i institucijama u Bjelovaru koje se žele kandidirati na nacionalne i EU fondove, a bez Strategije to nije moguće.

Vizija Bjelovara u Strategiji govori o gradu kao urbanom središtu tradicionalno poljoprivredne regije, prepoznatljivoj i zanimljivoj kulturnoj i turističkom odredištu koje osigurava poticajno okruženje za gospodarstvo, kvalitetan obiteljski život, obrazovanje i rad svih građana. U skladu s tim, postoje tri strateška cilja: održiv rast i razvoj gospodarstva u skladu s potrebama stanovnika i poduzetnika, podizanje kvalitete života, obrazovanja i rada za sve skupine stanovništva, održivo upravljanje resursima.

Postupak izrade Strategije pridonio je jačanju svijesti o snagama i prednostima, kojima područje raspolaže, ali i o slabostima i preprekama za daljnji razvoj Bjelovara. Na taj su način definirani ključni razvojni pravci te je uspostavljena komunikacija među bitnim dionicima s područja grada. Sastavni dio Strategije su odrednice Strateške studije – strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš.

Putem javnog natječaja, izrada Strategije RAZVOJA GRADA Bjelovara 2016.-2020. dodijeljena je tvrtci Superna d.o.o., a glavna u tom poslu je njezina direktorica Andrea Vugrinović. Također, kontrola Strategije povjerena je tvrtci Logička matrica d.o.o. i ex-ante evaluatorici Renati Šeperić – Petak. Tvrtka Ires ekologija d.o.o. za zaštitu prirode i okoliša, na čelu sa stručnim suradnicima Edinom Lugićem i Mariom Mesarićem, izradila je Stratešku studiju – stratešku procjenu utjecaja Strategije na okoliš.

Back to top
Skip to content