Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1. TEHNOLOŠKI PARK BJELOVAR d.o.o.

Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar
Email: tajnica@tpbj.hr
Telefon: +38543221590
Fax: +38543638154
Direktorica: Ivana Jurković Piščević
Web stranica: http://www.tpbj.hr/

2. VELEUČILIŠTE U BJELOVARU

Trg Eugena Kvaternika 4, 43 000 Bjelovar
Email: zbilic@vtsbj.hr
Telefon: +38543241191
Dekanica: Zrinka Puharić
Web stranica: http://vtsbj.hr/

3. BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar, Gudovac-Sajamski prostor
Email: bj-sajam@bj-sajam.hr
Telefon: +38543238840
Fax: +38543238841
Direktor: Davorin Posavac
Web stranica: http://www.bj-sajam.hr/

4. KOMUNALAC d.o.o.

Ferde Livadića 14a, 43 000 Bjelovar
Email: komunalac@komunalac.hr
Telefon: +38543622100
Fax: +38543622122
Član uprave: Ivan Ivančić
Web stranica: http://komunalac-bj.hr/

5. VODNE USLUGE d.o.o.

Ferde Livadića 14a, 43 000 Bjelovar
Email: uprava2@vodneusluge-bj.hr
Telefon: +38543622100
Fax: +38543622122
Član uprave: Zoran Bišćan
Web stranica: http://vodneusluge-bj.hr/

6. GRADSKO PODUZEĆE ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA GRADA BJELOVARA

Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar
Email: –
Telefon: +38543212604
Telefax: +38543212604
Direktor: Marko Mihalinec
Web stranica: http://www.poslovna.hr/lite/gradsko-poduzece-za-upravljanje-sportskim-objektima/1129806/subjekti.aspx

7. GRADSKI MUZEJ BJELOVAR

Trg Eugena Kvaternika 1, 43 000 Bjelovar
Email: info@gradski-muzej-bjelovar.hr
Telefon: +38543244207
Ravnatelj: Milan Pavlović
Web stranica: http://www.gradski-muzej-bjelovar.hr/

8. NARODNA KNJIŽNICA „PETAR PRERADOVIĆ“ BJELOVAR

Trg Eugena Kvaternika 11, 43 000 Bjelovar
Email: info@knjiznica-bjelovar.hr
Telefon: +38543243 065
Telefax: +38543243 624
Ravnatelj: Marinko Iličić
Web stranica: http://www.knjiznica-bjelovar.hr/

9. KULTURNI I MULTIMEDIJSKI CENTAR BJELOVAR

Ivana viteza Trnskog 8 E, 43000 Bjelovar
Email: ravnatelj@kmcbj.hr
Telefon: +38543217 471
Ravnatelj: Denis Hladiš
Web stranica: http://www.kmcbj.hr/

10. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA BJELOVARA

Otona Kučere 1, 43 000 Bjelovar
Email: vzg-bjelovara@bj.t-com.hr; vatrogaa@inet.hr
Telefon: +38543217120
Telefax: +38543217120
Predsjednik: Darko Despot, dipl.ing.sig.
Web stranica: http://www.vatrogasci-bjelovar.com/

11. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA

Otona Kučere 1, 43 000 Bjelovar
Email: tajnistvo@jvp-bjelovar.hr
Telefon: +38543228096
Telefax: +38543217113
Zapovjednik: Davor Đalog, univ.spec.oec.dipl.ing.
Web stranica: http://www.vatrogasci.com/

12. I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Ravnateljica: Tatjana Landsman
Adresa: Ul. Željka Sabola 14, 43000 Bjelovar
Telefonski broj: 043/246-906, 043/246-907
Broj telefaksa: 043/246-908
Email: prva.bj@os-prva-bj.skole.hr, tajnistvo@1osb.ims.hr, ravnatelj@1osb.ims.hr
Web stranica: http://www.os-prva-bj.skole.hr/

13. II. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Ravnateljica: Davorka Bačeković-Mitrović
Adresa: Ivana Viteza Trnskog 19, p.p.45, 43000 Bjelovar
Telefon: 043/220-240
Broj telefaksa: 043/ 244-728
Email: ured@os-druga-bj.skole.hr, 2.os-bjelovar@bj.t-com.hr
Web stranica: http://www.os-druga-bj.skole.hr/

14. III. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Ravnateljica: Goranka Preskočil
Adresa: Ulica Tome Bakača 11d, 43000 Bjelovar
Ravnateljica +385 43 246 610
Tajništvo – +385 43 246 510
Zbornica – +385 43 221 547
Email: ured@os-treca-bj.skole.hr
Email stručnih suradnika: suradnici@gmail.com
Web stranica: http://os-treca-bj.skole.hr/

15. IV. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Ravnatelj: Nikola Margetić
Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 1, 43000 Bjelovar
Telefon: +385 43 213 021
Broj telefaksa: +385 43 213 022
Email: ured@os-cetvrta-bj.skole.hr
Web stranica: http://os-cetvrta-bj.skole.hr/

16. V. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Ravnateljica: Jasmina Vuković
Adresa: Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, 43000 Bjelovar
Telefon: 043/242-644, 043/242-645
Telefaks: 043-247-323
Email: skola@os-peta-bj.skole.hr
Web stranica: http://os-peta-bj.skole.hr/

17. DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

Ravnateljica: Anna Lauš
Adresa: A. G. Matoša 8a, 43000 Bjelovar
Telefon: +385 43 246-800,+385 43 246-750
Telefaks : +385 43 246-760
Email: djecji.vrtic.bjelovar@bj.t-com.hr
Web stranica: http://www.vrtic-bjelovar.hr/

18. CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE I KULTURU BJELOVAR

Ravnateljica: Zvjezdana Galkowski
Adresa: V. Nazora 5b
Telefon: +385 43 241 298
Telefax: +385 241 557
Email: info@pou-bjelovar.hr
Web stranica: http://www.pou-bjelovar.hr/

Za više informacija o ustanovama koje su financirane iz proračuna Grada Bjelovara pogledajte Vodič kroz proračun Grada Bjelovara.

Back to top
Skip to content