Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba. Te se osobe udružuju u udruge radi zaštite nekih zajedničkih vrijednosti, interesa i ciljeva.

Grad Bjelovar želi pružiti dodatni poticaj udrugama iz područja gospodarstva za stvaranje uvjeta koji će doprinijeti unaprjeđivanju kvalitete života lokalnog stanovništva kroz financiranje programa i projekata i manifestacija za razvoj gospodarstva, unapređenja uvjeta za razvoj poduzetništva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite potrošača, veterinarsko-zdravstvene zaštite i povećanje turističke ponude.

Nakon obvezne objave, na gradskom portalu, Plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017.“ Upravni odjel za gospodarstvo je 31.01.2017. godine raspisao dva javna poziva za udruge iz gospodarstva:

1. Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga ugovorenih iz fondova Europske unije za 2017. (50.000,00 kn). Javni poziv otvoren je do 1.12.2017. godine.
2. Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva za 2017. (100.000,00 kn). Na Javni poziv koji je bio otvoren od 31.1.-10.4.2017., javilo se 8 udruga i odobreno im je 55.975,00 kn. (50 % prihvatljivih troškova a max. 7.000 kn).

Udruge su dužne pravdati dobivena sredstva Gradu Bjelovaru do 31.01.2018. godine kako bi se mogle i iduće godine javiti na Javni poziv.

Korisni linkovi:

1. Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17)
https://www.zakon.hr/z/64/Zakon-o-udrugama

2. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html

3. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
https://udruge.gov.hr/

4. Vodič za osnivanje udruge
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vodi%C4%8D%20za%20osnivanje%20udruge%20i%20uskla%C4%91ivanje%20s%20novim%20propisima.pdf

5. Letak – Udruge u RH
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/letak_udruge_u_RH_2016_hr_web.pdf

Back to top
Skip to content