Grad Bjelovar poziva sve zainteresirane građane na javnu tribinu „Sortiraj-budućnost definiraj“ u četvrtak, 13.travnja 2023. u 10 sati, velika vijećnica Grada Bjelovara

Grad Bjelovar poziva sve zainteresirane građane na javnu tribinu „Sortiraj-budućnost definiraj“ o odvojenom prikupljanju otpada, sustavu rada reciklažnog dvorišta te pravilnog odvajanja otpada. Informativno-edukativna aktivnost predviđena je u sklopu EU projekta „ Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara “ za stanovništvo sa područja obuhvata projekta o održivom gospodarenju otpadom.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content