Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grad Bjelovar pred usvajanjem Strategije razvoja grada

Strategija razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. dokument je koji na jednom mjestu obuhvaća, analizira postojeće stanje i planira daljnje korake u razvoju društvenih, gospodarskih, kulturnih, komunalnih i svih drugih segmenata važnih za funkcioniranje grada općenito. Ukratko, cilj joj je utvrditi razvojne potrebe grada, na čemu je Grad Bjelovar počeo raditi u prosincu 2015. godine. Prvi korak u tome bilo je imenovanje Partnerskog vijeća s 25 članova te Radne skupine, podijeljene u tri skupine – gospodarstvo, komunalne i društvene djelatnosti s udrugama, a koje imaju 104 člana.

Da je u pitanju opsežan posao, govori i činjenica da je u izradi Strategije sudjelovalo čak 130 osoba. Riječ je o stručnjacima iz različitih područja, kao što su prerađivačka industrija, malo i srednje poduzetništvo, poljoprivreda, turizam, financije, graditeljstvo, infrastruktura, energetika, zaštita okoliša, komunalne djelatnosti, obrazovanje, zdravstvo, kultura, sport i udruge. Putem javnog natječaja, izrada Strategije dodijeljena je tvrtci Superna d.o.o., a glavna u tom poslu je njezina direktorica Andrea Vugrinović. Također, kontrola Strategije povjerena je tvrtci Logička matrica d.o.o. i ex-ante evaluatorici Renati Šeperić – Petak.

–       Strategija razvoja grada je vlasništvo svih građana, stoga predstavlja izazov ostvariti zacrtane ciljeve i željenu viziju razvoja grada. Vizija grada zamišljena je kao urbano središte tradicionalno poljoprivredne regije, prepoznatljiva i zanimljiva kulturna i turistička destinacija koja osigurava poticajno okruženje za gospodarstvo, kvalitetan obiteljski život, obrazovanje i rad svih građana. Strategija razvoja grada Bjelovara, kao dokument koji će biti objavljen na internetskim stranicama, također značajno unaprjeđuje informiranje građana. Gradska uprava Grada Bjelovara i na ovaj način, jasno, iznova pokazuje da poštujemo i uvažavamo načelo javnosti i maksimalne transparentnosti rada Gradske uprave, ističe bjelovarski gradonačelnik Antun Korušec. 

U prošloj godini održana su tri radna sastanka s članovima Partnerskog vijeća i četiri radionice s članovima Radnih skupina. Usvojena je osnovna analiza, a Nacrt dokumenta prošao je tri iščitavanja. U isto vrijeme, Odlukom Grada o provođenju postupka strateške procjene utjecaja Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš, što je sukladno s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o  strateškoj  procjeni  utjecaja  plana  i  programa  na  okoliš, počela je i provedba postupka strateške procjene utjecaja Strategije razvoja grada na okoliš. Tvrtka Ires ekologija d.o.o. za zaštitu prirode i okoliša, na čelu sa stručnim suradnicima Edinom Lugićem i Mariom Mesarićem, potom je izradila Stratešku studiju – stratešku procjenu utjecaja Strategije na okoliš. Radi toga su, među ostalim, pribavljena i mišljenja 23 tijela o njezinu sadržaju. Dijelovi te Studije, vezani uz utjecaj Strategije na okoliš, ukomponirani su u Nacrt Strategije.

Bio je to i temelj za javnu raspravu koja je održana 1. veljače 2017. u velikoj vijećnici Grada Bjelovara. Nacrt je za javnu raspravu bio raspoloživ i na gradskim internetskim stranicama od 30.prosinca 2016. do 5. veljače 2017., do kada su se mogle slati i primjedbe, prijedlozi i mišljenja. Oni će biti ugrađeni u strateške dokumente, nakon čega idu na Gradsko vijeće sredinom ožujka.

Sve to rađeno je kako bi se ostvarili prioritetni ciljevi, i to njih tri. Održiv rast gospodarstva u skladu s potrebama stanovnika i poduzetnika je prvi cilj kojemu je zadaća unaprjeđenje gospodarske aktivnosti u smislu jačanja konkurentnosti poduzetnika i poboljšanja poduzetničke infrastrukture, zatim razvoj održive poljoprivredne proizvodnje te razvoj turizma i kulturne ponude. Drugi cilj odnosi se na podizanje kvalitete života i rada za sve skupine stanovništva. Želi se to postići poboljšanjem komunalne i javne infrastrukture, razvojem ljudskih resursa i povećanjem zaposlenosti, unaprjeđenjem sustava za upravljanje razvojem kao i unaprjeđenjem kvalitete društveno-socijalnih javnih usluga. Treći cilj Strategije razvoja grada je održivo upravljanje resursima. Njegovi prioriteti su povećanje udjela obnovljivih izvora energije u energetski učinkovitom okruženju privatnog i javnog sektora i unaprjeđenje sustava zaštite okoliša.

 

Tekst: Kristina Turković

Fotografije: Kristina Turković i Fotoklub Bjelovar

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content