Gradonačelnik održao konferenciju za novinare o godišnjem obračunu prihoda i rashoda

Gradonačelnik održao konferenciju za novinare o godišnjem obračunu prihoda i rashoda

Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec sa suradnicima je u petak, 2. ožujka 2012. godine održao konferenciju za novinare te, uz ostalo, dao novinarima informaciju o godišnjem obračunu prihoda i rashoda Grada Bjelovara za 2011. godinu s pregledom najznačajnijih projekata u 2011. godini.

Gradonačelnik je iznio podatke da je rebalans 2011. godine iznosio  115.445.000,00 kuna. Ukupni prihodi     iznosili su 110.658.906,84 kuna, a ukupni rashodi 103.619.898,44 kuna.

Višak prihoda (rezultat 2011. godine) bio je 7.039.008,40 kuna. Kako je manjak prihoda iz 2010. godine bio 2.613.403,60 kuna, stoga je višak prihoda za 2011. godinu iznosio 4.425.604,80 kuna.

Gradonačelnik Antun Korušec je nadalje napomenuo da je:

  • povrat poreza pravnim i fizičkim osobama bio 3.834.223,80
  • povrat po sudskim presudama 3.000.000,00
  • moguće kreditno zaduženje u 2012. godini je 17.679.403,57
  • prosječna godišnja zaduženost 9.787.597,37
  • mogućnost novog godišnjeg zaduženja 7.891.806,20

Iz svega navedenog proizlazi da se Grad Bjelovar može zadužiti za pedesetak milijuna kuna na rok od desetak godina. U 2012. godini planirano zaduženje je u visini 7.500.000,00 kn. To znači da bi ukupno kreditno zaduženje bilo samo oko 60% mogućeg kreditnog zaduženja na godišnjoj razini.

Krajem 2013. godine prestaje kreditna obveza u visini 5.400.000,00 i ostaje samo novo zaduženje od oko 5.000.000,00, što je oko 28% mogućeg kreditnog zaduženja.

Gradonačelnik Antun Korušec je na kraju izjavio da bez investiranja nema razvoja i zapošljavanja. Smatra da su potpuno uravnoteženi prihodi i rashodi te da je zadržan standard u školstvu, kulturi, sportu, predškolskom odgoju, vatrogastvu i socijali. Podsjetio je da su plaće smanjene od 1. 1. 2011. godine za 5% svim korisnicima proračuna (ušteda oko 1.800.000,00), te da se ista politika smanjenja plaća svih korisnika proračuna nastavljena i u 2012. godini.

Racionalizirani i skresani su svi troškovi iznad standarda, a posebno reprezentacija. Troškovi manifestacija svedeni su na neophodni minimum, ali koji omogućuje redovno odvijanje svih djelatnosti. Na kraju je zaključio da su sredstva trošena namjenski i značajno se investiralo. O tome su detaljnije nastavili izlagati pročelnici upravnih odjela.

Ljiljana Balažin
FOTO: Ljiljana Balažin

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content