Prethodna analiza tržišta

1. Rekonstrukcija dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu u Bjelovaru ( Ev. broj: 2-06/17-Ra)
Uvid u spis – rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija ulice Vidikovac (cesta i pješačka staza s oborinskom odvodnjom), 2. skupine
Prethodna analiza tržišta za rekonstrukciju dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu
Izvješće o prethodnoj analizi tržišta za rekonstrukciju dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu
2. Rekonstrukcija izlaza iz zone “JUG” na Južnu obilaznicu – kružno raskrižje (Ev. broj:5-06/17-Ra)
Prethodna analiza tržišta za rekonstrukciju izlaza iz zone „JUG“ na Južnu obilaznicu – kružno raskrižje
Izvješće o prethodnoj analizi tržišta za rekonstrukciju izlaza iz zone „JUG“ na Južnu obilaznicu – kružno raskrižje
3. Usluga prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine (Ev. broj:2-07/17-U)
Prethodna analiza tržišta za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine
Izvješće o prethodnoj analizi tržišta za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine
4. Rekonstrukcija cesta i izgradnja oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V (Ev. broj:13-06/17-Ra)
Prethodna analiza tržišta za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V
Izvješće o prethodnoj analizi tržišta za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V
5. Opskrba električnom energijom za razdoblje od tri godine (Ev. broj:2-05/17-Ro)
Prethodna analiza tržišta za opskrbu električnom energijom u razdoblju od tri godine

Put do objava javnih nabava u EOJN NN:

Narodne novine – Elektronički oglasnik javne nabave – Objave javne nabave – Jednostavna tražilica – pod Naručitelj upisati Grad Bjelovar – Traži

Back to top