Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji pomažu gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti i zamjenjuju ga u slučaju njegove spriječenosti i odsutnosti.

Zamjenici gradonačelnika Grada Bjelovara:

Igor Brajdić, zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara
Igor Brajdić, upr. iur. struč. spec. oec.
Valna Bastijančić Erjavec, zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara
Valna Bastijančić Erjavec, prof.
Životopis
Back to top