Grad Bjelovar predstavio sustav Gradsko oko, 23. kolovoza 2017., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Kristina Turković Lovrić www.bjelovar.hr

Grad Bjelovar predstavio sustav Gradsko oko, 23. kolovoza 2017., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Kristina Turković Lovrić www.bjelovar.hr

Grad Bjelovar predstavio sustav Gradsko oko, 23. kolovoza 2017., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Kristina Turković Lovrić www.bjelovar.hr

Back to top