Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na 16. sjednici održanoj 07. lipnja 2011. godine, donijelo je sljedeće akte:

 • Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova te izborne promidžbe;
 • Odluka o davanju vjerodostojnog tumačenja Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja JUG 1 – sjeverni dio – grafičkog dijela pod brojem 7. Elektroenergetski razvod;
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
 • Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru;
 • Odluka o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar;
 • Suglasnost Športskoj zajednici Grada Bjelovara na raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2011. godini;
 • Odluka o dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju poslovnog prostora u Bjelovaru u Ulici Vladimira Nazora 3, površine 143 m2;
 • Odluka o prodaji parcele u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac privremene oznake P-3 trgovačkom društvu „Matić-promet“ d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara za k.o. Korenovo i k.o. Gudovac;
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar;
 • Zaključak o prijedlogu za razrješenje i imenovanje člana Uprave Razvojne agencije Sjever DAN d.o.o. – predstavnika Grada Bjelovara;
 • Odluka o otpisu dospjelog i nenaplativog duga komunalne naknade;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2010. godinu;
Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu Sadržaj odluka sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content