Sadržaj odluka s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 09. rujna 2010. godine doneseni su sljedeći akti:

  1. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2010. godinu;
  2. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu;
  3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine;
  4. Odluka o zaduženju za financijski kredit za financiranje rekonstrukcije zgrade Gradskog muzeja Bjelovar i zgrade II. Osnovne škole Bjelovar u 2010. godini;
  5. Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente;
  6. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
  7. Zaključak o prihvaćanju Informacije o prodanim nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara nakon 01. srpnja 2010. godine;
  8. Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice “Petar Preradović”
  9. Odluka o utvrđivanju prijedloga Ugovora o načinu provedbe kreditne linije “PODRAVSKA BANKA  2010” za 2010. godinu
Sadržaj odluka s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content