Sadržaj odluka s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 13. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2010. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Plan programa Upravnog odjela za  komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara;
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2011. godinu;
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini;
 4. Plan programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara; Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2011. godini;
 5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada  Bjelovara u 2011. godini;
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2011. godini;
 7. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2011. godini;
 8. Program javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2011. godini;
 9. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2011. godini;
 10. Program javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2011. godini;
 11. Plan prioritetnih programa, organizacijske strukture i sažetak poslova Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara;
 12. Plan programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 13. Proračun Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 14. Odluka o planu razvojnih programa;
 15. Odluka o projekciji proračuna za 2012.-2013. godinu;
 16. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 17. Odluka o komunalnom doprinosu;
 18. Odluka o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada Bjelovara;
 19. Plan raspodjele  sredstava spomeničke rente za 2011. godinu;
 20. Odluka o izboru ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
Sadržaj odluka s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content