Sadržaj odluka s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 15. sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. travnja 2011. godine doneseni su sljedeći akti:

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2010. godini
 • Odluka o davanju suglasnosti Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar za zaduživanje kod poslovne banke
 • Odluka o ovlaštenju za potpis Sporazuma o otplati između Grada Bjelovara i Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar o izvršenju presude Općinskog suda u Bjelovaru broj P-1283/07
 • Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre grada Bjelovara – zona A – izmjena i dopuna
 • Odluka o zaduženju za kratkoročni kredit
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
 • Odluka o uvjetima, načinu i postupku prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara
 • Odluka o dopuni odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
 • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2011.-2013. godine
 • Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara
 • Zaključak o prihvaćanju informacije o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara
 • Odluka o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Ulici D. Demetra 1
 • Odluka o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Ulici V. Nazora 3
 • Odluka o odobrenju prodaje poslovnog prostora na Trgu hrvatskih branitelja 15
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac za parcelu privremene oznake P-3
 • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Gradonačelnika u razdoblju od 01.07.-31.12.2010. godine
 • Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta I. OŠ Bjelovar
 • Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta II. OŠ Bjelovar
 • Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta III. OŠ Bjelovar
 • Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta IV. OŠ Bjelovar
 • Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta V. OŠ Bjelovar
 • Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja dječjeg vrtića Bjelovar
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 • Odluka o pokretanju postupka davanja vjerodostojnog tumačenja Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1 – sjeverni dio – grafičkog dijela pod brojem 7. Elektroenergetski razvod
Sadržaj odluka s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content