Sadržaj odluka s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 18. sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. rujna 2011. godine doneseni su sljedeći akti:

 • Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 20111. godinu;
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini;
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bjelovara u 2011. godini:
  1. u školstvu
  2. u predškolskom odgoju i naobrazbi
  3. u kulturi
  4. u tehničkoj kulturi
  5. u športu
  6. u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju
  7. socijalno-zdravstvenih potreba;
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV;
 • Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o pristupanju Grada Bjelovara trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Doline d.o.o. za usluge i proizvodnju;
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih kredita;
 • Odluka o sklapanju Sporazuma između Grada Bjelovara i Bjelovarsko-križevačke biskupije;
 • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje mrtvozornika na području Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar;
Sadržaj odluka s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 1.9 MiB /

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu / 0.5 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content