Sadržaj odluka s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. srpnja 2013. godine doneseni su sljedeći akti:

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
  2. Izvješće o stanju u prostoru Grada Bjelovara za razdoblje od 2009. do 2012. godine;
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine;
  4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima;
  5. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa obnovljivih izvora energije za provođenje projekta “Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara”;
  6. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa održive gradnje za provođenje Projekta “Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području Grada Bjelovara”;
  7. Odluka o naknadi vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela;
  8. Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara u 2013. godini;
  9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2012. godinu;
  10. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara;
Sadržaj odluka s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 0.7 MiB /

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content