Sadržaj odluka s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 09. srpnja 2009. godine doneseni su sljedeći akti:

 

 1. Statut Grada Bjelovara;
 2. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju, sastavu i  djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 4. Zaključak o prihvaćanju Izviješća  Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 5. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga mjera za otklanjanje nedostataka po nalazu Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 6. Odluka o prihvaćanju i ovlaštenju za potpis Ugovora o dodjeli poticajnih namjenskih bespovratnih sredstava prema projektu izgradnje poduzetničkih zona u JLPS za 2009. godinu za Poslovnu zonu Novi Borik-Lepirac;
 7. Odluka o prihvaćanju i ovlaštenju za potpis Ugovora o dodjeli poticajnih namjenskih bespovratnih sredstava prema projektu izgradnje poduzetničkih zona u JLPS za 2009. godinu za Poslovnu zonu Jug;
 8. Odluka o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovog opremanja komunalnom infrastrukturom za izgradnju stambenih građevina iz Programa društveno poticane stanogradnje;
 9. Odluka o osnivanju povjerenstva za provođenje postupka odobravanja zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Bjelovara;
 10. Odluka o prihvaćanju projekta rekonstrukcije zgrade Visoke tehničke škole  Bjelovar;
 11. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Visoke tehničke škole Bjelovar;
 12. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu;
 13. Zaključak o oslobađanju komunalnog doprinosa Županijske uprave za  ceste Bjelovarsko-bilogorske županije;
 14. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu;
 15. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru;
 16. Odluka o izmjenama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara;
 17. Odluke o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara;
 18. Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Bjelovara;
 19. Odluka o izmjeni Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
 20. Rješenja o izboru predsjednika i članova:
  1. Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
  2. Odbora za odgoj i obrazovanje;
  3. Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku;
  4. Odbora za kulturu, šport i tehničku kulturu;
  5. Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju;
  6. Odbora za predstavke i pritužbe;
  7. Odbora za ravnopravnost spolova;
  8. Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji;
  9. Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Bjelovara;
  10. Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
  11. Odbora za gospodarstvo
 21. Rješenje o izboru dva člana Odbora za financije i proračun;
 22. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara;
 23. Zaključak o  razrješenju i imenovanju člana Uprave Razvojne agencije Sjever DAN d.o.o – predstavnika Grada Bjelovara;
 24. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever) – predstavnika Grada Bjelovara;
 25. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
  1. Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta III. Osnovne škole Bjelovar;
  2. Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta IV. Osnovne škole Bjelovar;
 26. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora IV. Osnovne škole Bjelovar iz reda učitelja i stručnih suradnika;
 27. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda;
 28. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Komunalca d.o.o. Bjelovar o upravljanju gradskim grobljima za 2008. godinu;
Sadržaj odluka s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content