Sadržaj odluka s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 24. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijelo sljedeće akte:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu:
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2011. godini;
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2011. godini;
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2011. godini;
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2011. godini;
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2011. godini;
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2011. godini;
 8. Plan rashoda osnovnih škola Grada Bjelovara u 2012. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini;
 9. Odluku o usvajanju Plana raspodjele financijskih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola Grada Bjelovara u 2012. godini;
 10. Odluku o davanju suglasnosti Športskoj zajednici Grada Bjelovara na raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2012. godini;
 11. Odluku o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava prioritetnim športskim udrugama Grada Bjelovara u 2012. godini;
 12. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 13. Odluku o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 14. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja komunalne opreme na području Grada Bjelovara;
 15. Odluku o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije sportske dvorane i dogradnje kino dvorane sa pratećim sadržajima u 2012. godini;
 16. Odluku o zaduženju  za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije školsko sportske dvorane u 2012. i 2013. godini;
 17. Odluku o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije poslovne zgrade i dvorišnu dogradnju ulaza u podrumsku kuglanu i caffe bar, te rekonstrukciju ulične ograde u 2012. godini;
 18. Odluku o načinu, uvjetima i postupku prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara;
 19. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli zakupljene rezervirane snage električne energije na lokaciji Poslovne zone Novi Borik-Lepirac i Slobodne zone Bjelovar;
 20. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Elektrometala d.d. Bjelovar;
 21. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 22. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda;
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2011. godinu;
Sadržaj odluka s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 0.8 MiB /

Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu / 0.3 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content