Sadržaj odluka s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 31. sjednici Gradskog vijeća održanoj 27. ožujka 2013. doneseni su sljedeći akti:

 1. Statut Grada Bjelovara;
 2. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja povijesne jezgre (Zona “B”) – izmjena i dopuna;
 4. Zaključak o prihvaćanju Završnog izvješća Komisije za primopredaju komunalne infrastrukture u poslovnim zonama u Bjelovaru i utvrđivanju knjigovodstvene vrijednosti izgrađene infrastrukture;
 5. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Bjelovara;
 6. Odluka o nastavku kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik – 2012” do iskorištenja sredstava;
 7. Odluka o kreditiranju malog i srednjeg poduzetništva iz kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2013” za 2013. godinu;
 8. Odluka o sufinanciranju prijevoza;
 9. Izvješće o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2012. godinu;
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2012. godini;
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2012. godini;
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini;
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini;
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara u 2012. godini;
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2012. godini;
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2012. godini;
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća io radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
 18. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara;
 19. Odluka o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava prioritetnim športskim udrugama Grada Bjelovara u 2013. godini;
 20. Odluka o davanju suglasnosti Športskoj zajednici Grada Bjelovara na raspodjeli sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2013. godini;
 21.  Izmjene Plana rashoda Grada Bjelovara za 2013. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola;
 22. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu;
 23. Suglasnost Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru za prenamjenu neutrošenih financijskih sredstava iz 2012. godine;
 24. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika u razdoblju srpanj-prosinac 2012. godine;
 25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o.;
 26. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara u 2012. godini;
 27. Odluka o utvrđivanju teksta I. dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 28. Odluka o utvrđivanju Popisa ulica i trgova na području Grada Bjelovara;
 29. Odluka o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. Bjelovar na kreditno zaduženje kod poslovne banke;
 30. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar;
Sadržaj odluka s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 2.5 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content