Sadržaj odluka s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. listopada 2009. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Statutarna odluke o dopuni Statuta Grada;
 2. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama vijećnicima, članovima Gradskog poglavarstva i članovima radnih tijela;
 3. Izmjene i dopune:
  1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2009. godinu;
  2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini;
 4. Izmjene i dopune:
  1. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2009. godini;
  2. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada  Bjelovara u 2009. godini;
  3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2009. godini;
  4. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2009. godini;
  5. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2009. godini;
  6. Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara u 2009. godini;
 5. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 6. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009.godinu;
 7. Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 8. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora;
 9. Odluka o prodaji zemljišta  u vlasništvu Grada Bjelovara u zoni Istok u Bjelovaru;
 10. Odluka o objavi  javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content