Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 10. prosinca 2009. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu;
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 3. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 4. Plan Programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu;
 6. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini;
 7. Plan Programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
 8. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 9. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2010. godinu;
 10. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 11. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 12. Program javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 13. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 14. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 15. Odluka o sufinanciranju javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara u 2010. godini;
 16. Plan prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 17. Plan programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 18. Proračun Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 19. Odluka o planu razvojnih programa za 2010. godinu;
 20. Odluka o projekciji Proračuna za 2011. i 2012. godinu;
 21. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 22. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone Istok 2;
 23. Odluka o izradi detaljnog plana uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV;
 24. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja JUG 1 – sjeverni dio;
 25. Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2010. godinu;
 26. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja;
 27. Odluka o izmjeni odluke o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara;
 28. Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru;
 29. Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Bjelovara;
 30. Pravilnik o pravima i obvezama korisnika povlaštenih studentskih kredita;
 31. Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Bjelovara;
 32. Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
 33. Zaključak o podržavanju projekta stupnjevitog korištenja geotermalnog polja Velika Ciglena;
 34. Odluka o kriterijima za davanje gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje udrugama, političkim strankama i ustanovama od interesa Grada Bjelovara;
 35. Odluka o prodaji zemljišta u Bjelovaru, Poslovna zona „Istok I“ Termoplinu d.o.o. Bjelovar;
 36. Odluka o prodaji zemljišta u Bjelovaru u Slobodnoj zoni Bjelovar;
 37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara;
 38. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Bjelovara;
 39. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popis birača;
 40. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora I.osnovne škole Bjelovar iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika i predstavnika Grada Bjelovara;
 41. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o istupanju i prijenosu dijelova poslovnog udjela i Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i promjeni društvenog ugovora Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.;
 42. Odluka o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru;
 43. Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
Sadržaj odluka s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Back to top