Sadržaj odluka sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj 25. veljače 2010. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2009. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini
 4. Odluka o pokretanju postupka ažuriranja Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara
 5. Odluka o pokretanju postupka osnivanja Industrijsko-poslovne zone “Korenovo”
 6. Zaključak o prihvaćanju Studije biciklističkih staza u Gradu Bjelovaru
  1. Odluka o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije “Gospodarski razvitak 2010” za 2010 godinu (Raiffeisen bank Austrija d.d. Zagreb)
  2. Odluka o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2010” za 2010 godinu (Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka)
  3. Odluka o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije “Croatia banka 2010” za 2010 godinu (Croatia banka d.d. Zagreb)
  4. Odluka o nastavku kreditne linije “Poduzetnik 2009.” u 2010. godini (Privredna banka Zagreb d.d.)
 7. Odluka o prijenosu prava vlasništva (na nekretnini k.č.br. 2871/1upisanoj u zk.ul.br. 524 k.o. Grad Bjelovar Državnom arhivu u Bjelovaru)
 8. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara
 9. Odluka o dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 11. Odluka o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara
  1. Odluka o utvrđivanju teksta VI dodatka ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
  2. Odluka o utvrđivanju teksta V dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
  3. Odluka o utvrđivanju teksta III dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 12. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara
 13. Zaključak o davanju odobrenja Savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rada za 2010. godinu
Sadržaj odluka sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content