Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj 25. veljače 2010. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2009. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini
 4. Odluka o pokretanju postupka ažuriranja Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara
 5. Odluka o pokretanju postupka osnivanja Industrijsko-poslovne zone “Korenovo”
 6. Zaključak o prihvaćanju Studije biciklističkih staza u Gradu Bjelovaru
  1. Odluka o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije “Gospodarski razvitak 2010” za 2010 godinu (Raiffeisen bank Austrija d.d. Zagreb)
  2. Odluka o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2010” za 2010 godinu (Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka)
  3. Odluka o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije “Croatia banka 2010” za 2010 godinu (Croatia banka d.d. Zagreb)
  4. Odluka o nastavku kreditne linije “Poduzetnik 2009.” u 2010. godini (Privredna banka Zagreb d.d.)
 7. Odluka o prijenosu prava vlasništva (na nekretnini k.č.br. 2871/1upisanoj u zk.ul.br. 524 k.o. Grad Bjelovar Državnom arhivu u Bjelovaru)
 8. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara
 9. Odluka o dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 11. Odluka o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara
  1. Odluka o utvrđivanju teksta VI dodatka ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
  2. Odluka o utvrđivanju teksta V dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
  3. Odluka o utvrđivanju teksta III dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 12. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara
 13. Zaključak o davanju odobrenja Savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rada za 2010. godinu
Sadržaj odluka sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content