Sadržaj odluka s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 8. sjednici Gradskog vijeća održanoj 10. lipnja 2010. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Odluka o javnim priznanjima Grada Bjelovara;
 2. Odluka o pokretanju postupka davanja vjerodostojnog tumačenja članka 167. točke 3. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 3. Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa;
 4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Povijesne jezgre Grada Bjelovara zona A – izmjena i dopuna;
 5. Zaključak o utvrđivanju potrebe izgradnje doma za starije i nemoćne osobe;
 6. Odluka o izmjenama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara;
 7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na k.č.br.2446/2 zk.ul.br. 5137 k.o. Grad Bjelovar;
 8. Odluka o davanju suglasnosti Termoplin-u d.o.o. Bjelovar za zasnivanje založnog prava;
 9. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Uslužnom obrtu Matić iz Zagreba, Bukovačka cesta 160b, za prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni Istok u Bjelovaru, k.č.br. 1168/3 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Parketi Sabljo d.o.o. iz Bjelovara;
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za davanje gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje udrugama, političkim strankama i ustanovama od interesa Grada Bjelovara;
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 12. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Bjelovara;
Sadržaj odluka s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content