Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Bira se neposrednim tajnim glasovanjem građana na način određen zakonom.

Gradsko vijeće ima 21 vijećnika. Mandat vijećnika Gradskog vijeća traje četiri godine.

Na izborima održanim 16. svibnja 2021. godine izabrano je Gradsko vijeće, a konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 15. lipnja 2021. godine na kojoj su izabrani predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara je Nenad Martinovski, dipl.oec. (HDZ), koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ovo tijelo.

Potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara su Borislav Kozić (HSS) i Mario Holiček (HSLS) koji pomažu predsjedniku u radu, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri Gradsko vijeće i predsjednik.

Članovi Gradskog vijeća Grada Bjelovara

1.
Bruno Zadro
HSLS

2.
Željko Žulić
HSLS

3.
Zlatka Pemper
HSLS

4.
Mario Holiček
HSLS

5.
Đurđica Ćasar
HSLS

6.
Siniša Knezić
HSLS

7.
Gordana Terek
HSLS

8.
Igor Crnomarić
HSLS

9.
Zdenka Henc

-

10.
Zoran Turudija

-

11.
Damir Bajs
DAMIR BAJS NL

12.
Sabina Oltra Botinčan
DAMIR BAJS NL

13.
Jasna Višnjević
HNS LD

14.
Borislav Kozić
HSS

15.
Ante Topalović
HDZ

16.
Nenad Martinovski
HDZ

17.
Ivan Vlašić
HDZ

18.
Dražen Medved

-

19.
Mateo Horvat
DP

20.
Darko Hlupić
DEMOKRATI

21.
Antoneta Đokić

-

Sprječavanje sukoba interesa

Back to top
Skip to content