Rad Gradskog vijeća je javan.
Gradsko vijeće izvješćuje javnost o svojem radu preko sredstava javnog priopćavanja i web stranice Grada Bjelovara na kojoj se objavljuje dnevni red sjednice Gradskog vijeća, prijedlozi akata i drugi materijali o kojima raspravlja Gradsko vijeće, te zapisnici sjednica Gradskog vijeća. Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Gradskog vijeća i izvješćivati javnost o radu Vijeća. Sredstvima javnog priopćavanja osigurava se pravovremena dostava poziva za sjednice Gradskog vijeća, a materijal za sjednice dostupan im je na web stranici Grada Bjelovara na poveznici.

Sjednice Gradskog vijeća prenose se uživo klikom na gumb niže.

Građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća.
Zainteresirani građani su dužni pisano najaviti svoju nazočnost na sjednici Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti svoje ime i prezime, adresu i OIB.
Na sjednici može istovremeno prisustvovati maksimalno pet (5) građana.

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama može se podnijeti

Zahtjev za prisustvovanje sjednici upućuje se putem obrasca koji možete preuzeti klikom na gumb niže.

Redoslijed prijavljenih određuje se prema datumu prijave.
Na sjednicu je potrebno ponijeti identifikacijsku ispravu.

Sa sjednice ili dijela sjednice Gradskog vijeća može se isključiti javnost samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Grada Bjelovara.
Gradski vijećnik ne smije iznositi podatke koje sazna na sjednici s koje je isključena javnost.
Osobe koje uz prethodnu prijavu prisustvuju sjednici Gradskog vijeća ne smiju remetiti red i tijek sjednice, nemaju pravo na javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice, u suprotnom će biti udaljene sa sjednice Gradskog vijeća.

Back to top
Skip to content