Imenik

Iva Kelava

Referentica za komunalnu naknadu za stambeni prostor i naknadu za uređenje voda

Elvira Pauška

Referentica za blagajničko poslovanje, komunalnu naknadu za poslovni prostor i naknadu za uređenje voda

Ljiljana Tremski

Referentica za komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Marija Biško

Namještenica za pomoćno tehničke poslove za socijalnu skrb i zdravstvo

Back to top
Skip to content