Miroslav Šmit, struč. spec. oec. agr.

Viši stručni suradnik za poljoprivredu, ugostiteljstvo i trgovinu

Back to top