Troškovi poslovanja

Poslovanje poduzetnika/investitora na području grada Bjelovara regulirano je propisima koji se odnose na troškove poslovanja, kako na razini propisa RH tako i na razini Grada Bjelovara. Isto tako, za poduzetnike postoje oslobođenja i olakšice, na nacionalnoj razini i poticaji i olakšice na nivou Grada Bjelovara.

Olakšice za poduzetnike

Osnivanje poslovnog subjekta

Jedno od najčešćih pitanja s kojima se susreću budući poduzetnici (pa čak i postojeći poduzetnici) je što je isplativije: otvoriti poduzeće ili obrt? Na to pitanje nije moguće dati jednoznačan odgovor jer on ovisi o brojnim parametrima koji utječu na odluku budućeg poduzetnika o tome koji se od parametara uklapaju u poduzetničku viziju.

Akti za gradnju

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13. i 65/17.) omogućeno je ozakonjenje zgrada izgrađenih bez akta kojim se odobrava građenje ili protivno tom aktu koje su sagrađene do 21. lipnja 2011. godine.

Poslovne zone

Poslovna zona je po veličini ograničen prostor unutar kojeg se odvija određena gospodarska djelatnost. Poslovne zone, kao potporna poduzetnička infrastruktura, predstavljaju značajan instrument poticanja razvoja poduzetništva, ali i općeg gospodarskog rasta grada.

Poslovni prostori

Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara može se dobiti samo na temelju javnog natječaja kojeg na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora raspisuje Gradonačelnik. Natječaj se provodi licitacijom. Sudionici licitacije odmah znaju ishod licitacije kao i postignutu cijenu zakupa. Početna cijena zakupnine određuje se temeljem Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore („Službeni glasnik Grada Bjelovara” 1/16), a ovisi o vrsti djelatnosti, zoni i vrijednosti boda.

Vodič za izvoznike

S ciljem pružanja aktualnih informacija na temu izvoza svim postojećim i potencijalnim izvoznicima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Uprava za internacionalizaciju pripremila je „Vodič za izvoznike“, kratku informativnu brošuru kroz pregled ključnih informacija o tome kako izvoziti, gdje se financirati, kako i gdje pronaći partnere ili predstaviti svoj proizvod i/ili uslugu, uz pripadajuće poveznice na institucije nadležne za pojedino područje.

Savjetodavna, operativna i administrativna podrška domaćim kompanijama u svim fazama internacionalizacije, odnosno izlaska na strana tržišta – putem mail-a: export@mingor.hr

Kontakt osoba u Gradu Bjelovaru: Jasminka Kišantal-Zubić, mail: jkzubic@bjelovar.hr

Upitnik za investitore

Ukoliko želite otvoriti poslovni subjekt na području poslovnih zona ili poslovnih prostora Grada Bjelovara, popunite Upitnik za investitore, kako bismo lakše definirali vaše potrebe. Popunjeni obrazac pošaljite na email adresu grad@bjelovar.hr.

Za sva pitanja molimo popunite kontakt formu ispod ili pošaljite upit na email adresu grad@bjelovar.hr

Kontakt forma

Back to top
Skip to content