Investitori koji grade, dograđuju, nadograđuju, rekonstruiraju ili ozakonjuju građevinu obveznici su plaćanja komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Sredstva komunalnog doprinosa su namjenska sredstva kojima se financira pribavljanje zemljišta, te gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu, rušenje postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji zemljišta.

Komunalni doprinos u Gradu Bjelovaru, ovisno o zoni Grada Bjelovara u kojoj se građevina gradi iznosi:

  • zona I 65,00 kn/m3 građevine
  • zona II 38,00 kn/m3 građevine
  • zona III 31,00 kn/m3 građevine
  • zona IV 25,00 kn/m3 građevine

Pripadnost građevine pojedinoj zoni određuje se primjenom Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 7/11)

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi po službenoj dužnosti Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Komunalni doprinos u Gradu Bjelovaru propisan je Odukom o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 3/16)

Za informacije o oslobađanju od komunalnog doprinosa kliknite ovdje.

Više o komunalnom doprinosu pročitajte ovdje.

Back to top
Skip to content