Jedno od najčešćih pitanja s kojima se susreću budući poduzetnici (pa čak i postojeći poduzetnici) je što je isplativije: otvoriti poduzeće ili obrt? Na to pitanje nije moguće dati jednoznačan odgovor jer on ovisi o brojnim parametrima koji utječu na odluku budućeg poduzetnika o tome koji se od parametara uklapaju u poduzetničku viziju.

Što osnovati i gdje se u gradu Bjelovaru informirati o tome?

I. TRGOVAČKO DRUŠTVO
Trgovačko društvo je pravna osoba koja svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar, te se može osnovati za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti. Za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.

Budući poduzetnik može se odlučiti za osnivanje:

društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
jednostavnog trgovačkog društva (j.d.o.o.)

Informacije o osnivanju trgovačkog društva u Gradu Bjelovaru možete dobiti putem servisa Vlade Republike Hrvatske HITRO.HR, zgrada Financijske agencije (FINA), ulica F. Supila 4, Bjelovar. Kontakt: 043 666 284, radno vrijeme 08:00 – 15:30, e-mail: hitro-bjelovar@hitro.hr

Kako osnovati trgovačko društvo?
Troškovi osnivanja trgovačkog društva

II. OBRT
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa Zakonom, od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti, koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba.

Informacije o tome kako otvoriti obrt možete dobiti i putem servisa Vlade Republike Hrvatske HITRO.HR – Zgrada Financijske agencije (FINA) u Bjelovaru, Frana Supila 4, tel. 043/666-281

Registracija obrta u gradu Bjelovaru obavlja se u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Uredu za gospodarstvo, A.Starčevića 8, Bjelovar; tel. 043 278-102 i 278-106. Na istom mjestu možete dobiti i sve potrebne informacije o potrebnoj dokumentaciji i pristojbama koje treba uplatiti prilikom otvaranja obrta.

III. ZADRUGA
Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana.
Osnivanje zadruge u Bjelovaru obavlja se pri nadležnom Trgovački sud u Bjelovaru, Šetalište dr. Ivše Lebovica 42, 43000 Bjelovar, tel. 043/ 244-471, 242-249.

http://www.zadruge.hr/

IV. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

Poljoprivredno gospodarstvo može djelovati kao:

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
trgovačko društvo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

OPG je samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkoga kućanstva koji se stalno ili povremeno bave radom na gospodarstvu (sa prebivalištem na istoj adresi), a temelji se ili na vlasništvu i uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti, ili samo na uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti. OPG je namijenjen isključivo obiteljskom poslovanju u poljoprivredi.

Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik obavlja se tijekom cijele godine u Bjelovaru u Uredu državne uprave – Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, A.Starčevića 8, 43000 Bjelovar; tel. 043/278-101 i 278-102.

No, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi postupak upisa i izdaje rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Više o tome kako registrirati OPG: https://www.agroklub.com/poljoprivredne-vijesti/kako-registrirati-opg/9676/

 

Back to top
Skip to content