Poslovna zona je po veličini ograničen prostor unutar kojeg se odvija određena gospodarska djelatnost. Poslovne zone, kao potporna poduzetnička infrastruktura, predstavljaju značajan instrument poticanja razvoja poduzetništva, ali i općeg gospodarskog rasta grada. Grad Bjelovar prepoznao je poslove zone kao dobar model pomoći domaćim poduzetnicima, ali i instrument privlačenja stranih investitora. Poduzetnicima je na raspolaganju korištenje infrastrukture i lakše međusobno povezivanje.

Grad Bjelovar obvezan voditi evidenciju o popunjenosti (aktivaciji i raspoloživosti) u svojim poslovnim zonama u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (JRPI) Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao korisnik potpora i poticajnih mjera odobrenih kroz godine od navedenog nadležnog ministarstva za poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije u Republici Hrvatskoj.

JRPI je definiran Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, NN 114/13, NN 41/14, NN 57/18 i NN 138/21) i Naputkom o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (NN 45/22).
Podaci za zone temelje se na odlukama o osnivanju i proširenju poslovnih zona Istok i Jug te osnivanju poslovne zone Novi Borik-Lepirac (iz 2014., 2015. i 2018. godine) i Poslovne zone Korenovo (2018.) te na temelju ažuriranih podataka o broju zaposlenih kod aktivnih poduzetnika u tri aktivne poslovne zone, s danom 30. travnja 2022. godine.

Ažurirani podatci evidentirani su u JRPI-u Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Link: http://reg.mingo.hr/pi/public/

Na području grada Bjelovara nalaze se četiri poslovne zone:

Poslovna zona Istok

  • Veličina: 14,38 ha
  • Broj poduzetnika: 21 aktivnih
  • Broj zaposlenih: cca 424 zaposlenika
  • Aktivacija zone: aktivna
  • Nema slobodnih parcela

Poslovna zona Jug

 • Veličina: 123.30 ha
 • Broj poduzetnika: 36 aktivnih
 • Broj zaposlenih: 2336 zaposlenika
 • Aktivacija zone: potpuno aktivna
 • Nema slobodnih parcela, osim u privatnom vlasništvu

Poslovna zona Novi Borik-Lepirac

 • veličina: 43,31 ha
 • Broj poduzetnika: 6 aktivnih
 • Broj zaposlenih: 96
 • Aktivacija zone: srednje aktivna
 • Slobodne parcele: U zoni Grad Bjelovar raspolaže sa 3 parcele – čkbr. 9/39, površine 8.199 m2, čkbr. 9/40 površine 7.833 m2 i čkbr. 9/41, površine 6.531 m2, sve upisane u k.o. Bjelovar Novi, namjene K – poslovna namjena (trgovačka, uslužna). Parcele (zemljišta) se nalaze jedna uz drugu, te zajedno mogu činiti jednu cjelinu, ukupne površine 22.563 m2 (2,25 ha).

 

Poslovna zona Korenovo

 • veličina: 178,34 ha (od toga: 78,41 ha u vlasništvu Grada Bjelovara – raspoloživa površina koja se promijenila uknjižbom Grada Bjelovara na darovano zemljište u bivšem vlasništvu Republike Hrvatske)

 • Broj poduzetnika: 6 aktivnih
 • Broj poduzetnika: 0
 • Broj zaposlenih: 0
 • Aktivacija zone: neaktivna
 • Poduzetnička infrastruktura u zoni nije izgrađena – u postupku izrada Idejnog projekta te izrada parcelacijskog elaborata za usklađivanje stanja katastra i gruntovnice

Ukupan broj aktivnih poduzetnika u zonama: 63
Ukupan broj zaposlenih u zonama: cca 2.856 zaposlenika

Back to top
Skip to content