Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poslovna zona je po veličini ograničen prostor unutar kojeg se odvija određena gospodarska djelatnost. Poslovne zone, kao potporna poduzetnička infrastruktura, predstavljaju značajan instrument poticanja razvoja poduzetništva, ali i općeg gospodarskog rasta grada. Grad Bjelovar prepoznao je poslove zone kao dobar model pomoći domaćim poduzetnicima, ali i instrument privlačenja stranih investitora. Poduzetnicima je na raspolaganju korištenje infrastrukture i lakše međusobno povezivanje.

Grad Bjelovar obvezan voditi evidenciju o popunjenosti (aktivaciji i raspoloživosti) u svojim poslovnim zonama u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (JRPI) Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao korisnik potpora i poticajnih mjera odobrenih kroz godine od navedenog nadležnog ministarstva za poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije u Republici Hrvatskoj.

JRPI je definiran Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, NN 114/13, NN 41/14, NN 57/18 i NN 138/21) i Naputkom o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (NN 45/22).
Podaci za zone temelje se na odlukama o osnivanju i proširenju poslovnih zona Istok i Jug te osnivanju poslovne zone Novi Borik-Lepirac (iz 2014., 2015. i 2018. godine) i Poslovne zone Korenovo (2018.) te na temelju ažuriranih podataka o broju zaposlenih kod aktivnih poduzetnika u tri aktivne poslovne zone, s danom 30. travnja 2022. godine.

Ažurirani podatci evidentirani su u JRPI-u Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Link: http://reg.mingo.hr/pi/public/

Na području grada Bjelovara nalaze se četiri poslovne zone:

Poslovna zona Istok

  • Veličina: 14,38 ha
  • Broj poduzetnika: 21 aktivnih
  • Broj zaposlenih: cca 424 zaposlenika
  • Aktivacija zone: aktivna
  • Nema slobodnih parcela

Poslovna zona Jug

 • Veličina: 123.30 ha
 • Broj poduzetnika: 36 aktivnih
 • Broj zaposlenih: 2336 zaposlenika
 • Aktivacija zone: potpuno aktivna
 • Nema slobodnih parcela, osim u privatnom vlasništvu

Poslovna zona Novi Borik-Lepirac

 • veličina: 43,31 ha
 • Broj poduzetnika: 6 aktivnih
 • Broj zaposlenih: 96
 • Aktivacija zone: srednje aktivna
 • Slobodne parcele: U zoni Grad Bjelovar raspolaže sa 3 parcele – čkbr. 9/39, površine 8.199 m2, čkbr. 9/40 površine 7.833 m2 i čkbr. 9/41, površine 6.531 m2, sve upisane u k.o. Bjelovar Novi, namjene K – poslovna namjena (trgovačka, uslužna). Parcele (zemljišta) se nalaze jedna uz drugu, te zajedno mogu činiti jednu cjelinu, ukupne površine 22.563 m2 (2,25 ha).

 

Poslovna zona Korenovo

 • veličina: 178,34 ha (od toga: 78,41 ha u vlasništvu Grada Bjelovara – raspoloživa površina koja se promijenila uknjižbom Grada Bjelovara na darovano zemljište u bivšem vlasništvu Republike Hrvatske)

 • Broj poduzetnika: 6 aktivnih
 • Broj poduzetnika: 0
 • Broj zaposlenih: 0
 • Aktivacija zone: neaktivna
 • Poduzetnička infrastruktura u zoni nije izgrađena – u postupku izrada Idejnog projekta te izrada parcelacijskog elaborata za usklađivanje stanja katastra i gruntovnice

Ukupan broj aktivnih poduzetnika u zonama: 63
Ukupan broj zaposlenih u zonama: cca 2.856 zaposlenika

Back to top
Skip to content