KOMUNALNI DOPRINOS

Prilikom donašanja rješenja o komunalnom doprinosu obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa obračunati iznos komunalnog doprinosa umanjit će se za 50% za:

građevine namijenjene obavljanju predškolskih, odgojno-obrazovnih, vjerskih, socijalnih, zdravstvenih i športskih djelatnosti, te za građevine namijenjene pružanju turističkih usluga
građevine namijenjene proizvodnji i
građevine namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti volumena do 1.000 m³.ako je volumen veći od 1000 m³ komunalni doprinos će se obračunati samo za 1000m³, te će se za taj obujam utvrđena visina komunalnog doprinosa umanjiti za 50%.

• plaćanje komunalnog doprinosa do 12 obroka
• investitorima koji komunalni doprinos plaćaju u jednom obroku ukupno utvrđeni iznos komunalnog doprinosa se umanjuje za 10%. 

Grad Bjelovar u usporedbi s drugim gradovima koji imaju status velikog grada ima najnižu cijenu komunalnog doprinosa.

KOMUNALNA NAKNADA

Smanjenje komunalne naknade za 10% za proizvodne djelatnosti

SPOMENIČKA RENTA

Grad Bjelovar ima propisan najniži iznos spomeničke rente po četvornom metru korisne površine prostora od 1,00 kunu (Zakonom je propisan raspon od 1,00 do 3,00 kn/m2 prostora), osim iz područja financijskog posredovanja, za koje djelatnosti visina spomeničke rente iznosi 4,00 kuna po četvornom metru korisne površine.Utvrđeni iznos godišnje spomeničke rente obveznik plaća na 12 jednakih mjesečnih obroka.

OSTALI POTICAJI

Povoljna cijena zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac: 30 kn/m2
nova kreditna linija „Bjelovarski poduzetnik 2016“ (kreditni fond: 30 mil kn – do iskorištenja sredstava); subvencija za kamatu
2% za proizvodne djelatnosti i
% za uslužne djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo..) (1,3 mil. kn)

Back to top
Skip to content