Poslovanje poduzetnika/investitora na području grada Bjelovara regulirano je propisima koji se odnose na troškove poslovanja, kako na razini propisa RH tako i na razini Grada Bjelovara. Isto tako, za poduzetnike postoje oslobođenja i olakšice, na nacionalnoj razini i poticaji i olakšice na nivou Grada Bjelovara.

Na razini Grada Bjelovara troškovi poslovanja su:

 1. POREZ
  Obveznici plaćanja poreza su fizičke ili pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje određene djelatnosti.
  Odlukom o gradskim porezima (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”), broj 10/08, 10/09, 2/11, 3/11 – ispravak i 1/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 3/2016).
 2. PRIREZ – 0% – Bjelovar postao najveći grad u Hrvatskoj bez prireza
 3. KOMUNALNI DOPRINOS
 4. KOMUNALNA NAKNADA
 5. SPOMENIČKA RENTA
 6. OSTALI TROŠKOVI

  Naknada za priključenje građevine na plin – od 865,61 kn – 7.620,93 kn
  Zahtjev za priključak građevine (poslovnog prostora) na infrastrukturu opskrbe plinom se podnosi u trgovačkom društvu Elektrometal Distribucija plina d.o.o. Bjelovar, F. Rusana 21
  Uvjeti i način priključenja investitora na plinsku distributivnu mrežu
  Naknada za priključak električne energije – 1.687,50 kn/kW
  Plaća zaposlenika
  Minimalna plaća iznosi 3.276,00 kn bruto (siječanj 2017)
  Vrijeme rada
  Radni dan/tjedan:8/40 sati (uračunat dnevni odmor 0,5 sati)
  Godišnji odmor
  Minimalno 20 dana

Na nacionalnoj razini (RH) troškovi poslovanja su regulirani kroz poreze i doprinose:

 • Porez na dodanu vrijednost (25%)
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak
 • Doprinosi za zaposlene (doprinos za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje)
 • Svi Zakoni i podzakonski akti vezani uz poreze i doprinose nalaze se na stranici Ministarstva financija.
Back to top
Skip to content