Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Direktne povlastice i olakšice Grada Bjelovara za poduzetnike i investitore

Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa – u startu za 50% za proizvodne i prerađivačke djelatnosti (za sve ulagače koji se bave proizvodnjom)
oslobođenje 100% komunalnog doprinosa kod izgradnje objekata u poljoprivredi za dio volumena koji prelazi 1.000 m3 (tj do 1.000 m3 oslobođeni su 50%, a volumen koji prelazi 1.000 m3 oslobađa se 100% od plaćanja komunalnog doprinosa)

svi obveznici koji se odluče na jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa mogu ostvariti 10% popusta na utvrđenu cijenu.
komunalni doprinos se može platiti i na dvanaest jednakih mjesečnih obroka.

Smanjenje komunalne naknade za 10% za proizvodne djelatnosti.
kompletno komunalno opremljeno zemljište
mogućnost prilagodbe veličine čestica prema potrebama investitora
obročno plaćanje ugovorene cijene zemljišta
usluga otkupa zemljišta uz sređivanje pravno-imovinskih odnosa za poznatog investitora
subvencija od 1 % (za uslužne djelatnosti) i 2 % kamata (za proizvodne djelatnosti) na poduzetničke kredite
pomoć investitorima u povezivanju s lokalnim i regionalnim institucijama, poslovnim savjetnicima i komunalnim i infrastrukturnim tvrtkama
Konkurentna cijena komunalno opremljenog zemljišta: 30 kn/m2 (4 eura /m2)

Prednosti ulaganja na lokaciji Bjelovar – Poslovna zona Novi Borik – Lepirac

 1. Lokacija-dobar geografski položaj
  Udaljenost od centra grada: 3 km
  Udaljenost od glavnog grada, Zagreba: 80 km
  Pristup glavnim prometnim linijama-prometne veze:

  Autocesta -Odvojak A preko D28 i B28, udaljenost 31 km (Cugovec)
  uz obilaznicu-državnu cestu D-524 Zagreb-Đurđevac
  Pristupna cesta: udaljenost 0,1 km

  Željezničke pruge

  Izravni pristup: Bjelovar-Zagreb 83 km; Bjelovar-Rijeka 244 km
  Neizravni pristup: – do Ljubljane preko Zagreba 226 km
  do Budimpešte preko Zagreba – Koprivnica 342 km
  do Beča preko Zagreb-Koprivnica 459 km
  Beograd preko Zagreba-Sl.Brod-Vinkovci 396 km
  u Sarajevo preko Zagreba 408 km

  Udaljenost od morske luke: Bjelovar – Rijeka 243,78 km
  daljenost od međunarodne ne zračne luke u Zagrebu: Bjelovar-Zagreb- 80 km

 2. Planirane djelatnosti: uslužna, komunalna, trgovačko-servisna, industrija, servisni i skladišni prostori, pogoni male privrede
 3. Zona je u inicijalnoj aktivaciji – 7 poduzetnika (4 aktivna, 3 neaktivna)
 4. Kvalitetna poduzetnička baza – privatno poduzetništvo – dugogodišnja tradicija u prerađivačkoj industriji – metaloprerađivačka, građevinska, drvoprerađivačka -mogućnost poslovnog povezivanja
 5. Kvalitetna baza radne snage – u tvrtkama koje su tu registrirane radi stručno profilirano i lokalno stanovništvo
 6. Maksimalna ažurnost i brzina kod ishođenja potrebnih dozvola i prateće dokumentacije
 7. Orijentiranost i maksimalna angažiranost Grada Bjelovara na razvoj poduzetništva

Zona je u potpunosti komunalno opremljena, a slobodnog zemljišta na raspolaganju za prodaju ima 6,4 ha koju nudimo potencijalnim investitorima uz direktne pogodnosti i povlastice kod kupnje zemljišta, izgradnje i ulaganja. Parcele se mogu formirati prema interesima i iskazu investitora.

Grad Bjelovar

OIB: 18970641692 // Matični broj: 02562154 // IBAN: HR4324020061802400001

Kontakt

043/622-000

Email adresa

invest@bjelovar.hr

Adresa

Trg Eugena Kvaternika 2

Gospodarska politika Grada Bjelovara

Grad Bjelovar, u okviru svojih ovlasti, pruža informacije ulagačima (investitorima) pri realizaciji investicijskih projekata, predlaže mjere za unapređenje poslovnog okruženja te promociju Grada Bjelovara kao poželjne investicijske destinacije u RH.

U okviru primarnih ciljeva gospodarske politike Grada kao i samog temeljnog dokumenta, Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020, posebno mjesto zauzimaju investicije koje imaju veliku važnost za budući razvitak grada kao i daljnju modernizaciju bjelovarskog gospodarstva.

Primarni ciljevi gospodarske politike Grada Bjelovara su:
Održiv rast i razvoj gospodarstva u skladu s potrebama stanovnika i poduzetnika
Podizanje kvalitete života, obrazovanja i rada za sve skupine stanovništva
Održivo upravljanje resursima

Back to top
Skip to content