Informacija o provedbi postupka strateške procjene i određivanju sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Back to top
Skip to content