Izvješće o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za izbor članova / članica vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara i načinu njihovog korištenja

Odluke o objavi konačnih rezultata glasovanja za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Ispravak Odluke o objavi rezultata glasovanja za izbor članova vijeća Mjesnog odbora kralj Petar Krešimir IV.

Objavljeno 23.01.2023.godine u 16:40 sati.

Odluke o objavi rezultata glasovanja za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Objavljeno 23.01.2023.godine u 08:00 sati.

Informacija o izlaznosti birača za izbore Vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Dana 22.01.2023. održani su izbori za članove / članice Vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara. Kako je Povjerenstvo zaprimilo više upita koji se odnose na izlaznost birača na ove izbore u odnosu na broj birača upisanih u Registar birača nastavno Vas obavještavamo kako slijedi:

Radi se o 38 izbora koji ne mogu predstavljati jednu izbornu cjelinu već pojedinačni izbor po mjesnim odborima. Podaci o postotku odaziva birača (do 10,00 sati i 16,00 sati) odnose se na prosječnu izlaznost po pojedinim mjesnim odborima, te njihov zbroj daje srednju prosječnu izlaznost a ne ukupnu izlaznost u odnosu na broj upisanih birača.

Npr. izlaznost u MO Mala Ciglena je do 10,00 sati bila 63,67 %, a u 16,00 sati bila je 90,91 %, dok je npr. u MO Knez Domagoj izlaznost u 10,00 sati bila 0,49 %, a u 16,00 sati 2,11 %. Znači podatak o izlaznosti od 19,47 % nije ukupan postotak izlaznosti za ove izbore već srednja prosječna izlaznost za sve mjesne odbore.

Objava biračkih mjesta za sve mjesne odbore

Kandidacijske i zbirne liste za izbor članova / članica vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Odluka o raspisivanju izbora za članove / članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara 

Back to top
Skip to content